Свържете се с нас

Турникети и бариери

Турникетите и бариери служат за ограничаване, ограждане, маркиране, организиране на вход-изход на търговския обект. 

Турникети и бариери

Сигурност и функционалност

Турникетите и бариери служат за ограничаване, ограждане, маркиране, организиране на вход-изход на търговския обект.