Свържете се с нас

Топли витрини

Топлите витрини са проектирани за презентиране и продажба на готови готвени ястия. Обикновено са разположени в щандова линия с допълнителни неутрални модули и хладилни витрини, но могат да бъдат поставени самостоятелно в зависимост от проекта и замислената концепция. Делят се на два вида – „на пара“ и „сухи“ в зависимост от начина на поддържане топлината и свежестта на храните.

Топли витрини

Максимална видимост на излаганите продукти и удобство при употреба

Топлите витрини са проектирани за презентиране и продажба на готови готвени ястия. Обикновено са разположени в щандова линия с допълнителни неутрални модули и хладилни витрини, но могат да бъдат поставени самостоятелно в зависимост от проекта и замислената концепция. Делят се на два вида – „на пара“ и „сухи“ в зависимост от начина на поддържане топлината и свежестта на храните.