Свържете се с нас

Мобилни терминали

Използването на мобилни терминали допринася за прецизното следене на стоковите наличности и продажбите, което от своя страна спомага за взимане на правилни управленски решения. Моделите с вграден баркод скенер съкращават времето за ревизии, приемане на стоки, проверка на цени, проверка на наличности или срокът на годност на стоките и печат на етикети. Този вид решения спомагат за бързото и лесно обслужване на клиентите, намаляват възможностите за операторски грешки, а също така и времето за обучение на нов персонал.

Мобилни терминали

Гъвкави и надеждни мобилни терминали

Използването на мобилни терминали допринася за прецизното следене на стоковите наличности и продажбите, което от своя страна спомага за взимане на правилни управленски решения. Моделите с вграден баркод скенер съкращават времето за ревизии, приемане на стоки, проверка на цени, проверка на наличности или срокът на годност на стоките и печат на етикети. Този вид решения спомагат за бързото и лесно обслужване на клиентите, намаляват възможностите за операторски грешки, а също така и времето за обучение на нов персонал.