Свържете се с нас

Контрол на достъпа и работно време

Контролът на достъпа е селективно ограничаване на достъпа до данни. Състои се от два основни компонента – удостоверяване и оторизация.

Контролът на достъпа се състои от два основни компонента – удостоверяване и оторизация.

Контрол на достъпа и работно време

Селективно ограничаване на достъпа

Контролът на достъпа е селективно ограничаване на достъпа до данни. Състои се от два основни компонента – удостоверяване и оторизация.

Контролът на достъпа се състои от два основни компонента – удостоверяване и оторизация.