Свържете се с нас

Касови апарати и фискални устройства

Предлаганите касови апарати са съобразени с изискванията на българското финансово законодателство и отговарят изцяло на изискванията от наредба Н-18, издадена от министерството на финансите.
Предназначени за отчитане на оборотите от продажби на стоки и услуги. Касовите апарати осъществяват връзка със сървъра на НАП, посредством вграден GPRS модул или външен данъчен терминал.

Касови апарати и фискални устройства

Гъвкави и надеждни устройства

Предлаганите касови апарати са съобразени с изискванията на българското финансово законодателство и отговарят изцяло на изискванията от наредба Н-18, издадена от министерството на финансите.
Предназначени за отчитане на оборотите от продажби на стоки и услуги. Касовите апарати осъществяват връзка със сървъра на НАП, посредством вграден GPRS модул или външен данъчен терминал.