Свържете се с нас

Етикетни баркод принтери

Етикетните POS принтери служат за печат на етикети (самозалепващи и несамозалепващи). Те са важен елемент за търговските обекти, тъй като идентификацията на стоките се извършва изключително и само с помощта на етикети. Делят се на термотрансферни и термодиректни. И двата вида намират множество приложения за етикетиране при: доставки и експедиции, оптимизиране на процесите в хранителни магазини, управление на складови стопанства, различни дейности в медицината, фармацевтиката, транспорта, логистиката и търговията. Предлаганите модели са иновативни, високопроизводителни, надеждни и изключително лесни за употреба.

Етикетни баркод принтери

Гъвкави и надеждни етикетни баркод принтери

Етикетните POS принтери служат за печат на етикети (самозалепващи и несамозалепващи). Те са важен елемент за търговските обекти, тъй като идентификацията на стоките се извършва изключително и само с помощта на етикети. Делят се на термотрансферни и термодиректни. И двата вида намират множество приложения за етикетиране при: доставки и експедиции, оптимизиране на процесите в хранителни магазини, управление на складови стопанства, различни дейности в медицината, фармацевтиката, транспорта, логистиката и търговията. Предлаганите модели са иновативни, високопроизводителни, надеждни и изключително лесни за употреба.