Свържете се с нас

Хладилни агрегати, хладилни централи

Витрините без вграден агрегат се свързват с тръбна инсталация, която служи за студопроизводство. Централните хладилни инсталации работят с компресорно – кондензаторни агрегати.

Хладилни агрегати, хладилни централи

Решения от водещи производители

Витрините без вграден агрегат се свързват с тръбна инсталация, която служи за студопроизводство. Централните хладилни инсталации работят с компресорно – кондензаторни агрегати.