Свържете се с нас

Търговски обекти

Хранителен магазин, супермаркет

Предоставяме цялостно решение за изграждане на хранителни магазини, супермаркети - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Хранителен магазин, супермаркет
Бензиностанция

Бензиностанция

Предоставяме цялостно решение за изграждане на хранителния магазин и къта за хранене към бензиностанцията - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Аптека

Предоставяме решения при изграждането и оптимизацията на аптеки в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Аптека
Строителен магазин

Строителен магазин

Предоставяме решения при изграждането и оптимизацията на строителни магазини в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Ресторант за бързо хранене

Предоставяме решения при оптимизацията на ресторанти за бързо хранене в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Ресторант за бързо хранене
Моден магазин

Моден магазин

Предоставяме цялостно решение за изграждане на моден магазин - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза в зависимост нуждите и цели на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

 

Магазин за играчки

Предоставяме решения при изграждането и оптимизацията на магазини за играчки в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Магазин за играчки
Логистична компания

Логистична компания

Предоставяме решения при оптимизацията на логистични центрове в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Производители

Предоставяме решения при оптимизацията на производства в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти. 

Предоставяме цялостно решение за изграждане на хранителен магазин към даденото производствено предприятие - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза в зависимост нуждите и целите на нашите клиенти.

   Свържете се с нас   

Производители