Свържете се с нас

Блог

юни 17, 2022

Потребителска кошница и нейното значение

Потребителската кошница е различна във всеки търговски обект, като най-често се определя от сборът от продукти, които отделният потребител пазарува в даден магазин.

Какво е малка потребителска кошница?

По данни на НСИ (Национален статистически институт), съществува номенклатура на 100 социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги на най-нискодоходните 20% домакинства, включени в малката потребителска кошница.

Целта на статистическото наблюдение на потребителските цени е да получат представителни за страната данни за изменението на цените на определени видове стоки и услуги, употребявани от домакинствата. Наблюдението осигурява необходимата информация за изчисляването на индекс на цените на малка по състав потребителска кошница (ИЦМК).[1]

Какво е средна стойност на потребителска кошница и как да я увеличим?

Средната стойност на потребителската кошница, може да се изчисли като се пресметне общата стойност на всички закупени артикули в търговския обект, за даден период от време и се раздели на броя потребители. 

За увеличаване на стойността на потребителската кошница е необходимо да насърчим потребителите да закупуват повече артикули, чрез основните методи:

  • предоставяйки богато разнообразие от продукти- без да липсват основни продуктови категории и с наличие на уникални продукти, които не може да закупи във всеки хранителен магазин
  • добро клиентско обслужване

Инвестиция и нейната възвръщаемост

Като собственик на търговски обект ако инвестирате в оптимизация на оборудване и правилни, цялостни решения, ще получите:

  • с 50% дневно увеличение на средната цена на потребителската кошница
  • оптимизиране на пространството и увеличаване на асортимента с минимум  50%
  • три пъти увеличаване на чистата месечна печалба[1] https://bit.ly/3yMbzTl