Свържете се с нас

Блог

август 12, 2022

Новите тенденции в ритейл сектора

Категоричното навлизане на технологиите във всички сфери на живота, налага бърза и навременна адаптация към дигиталния свят. Това предизвиква промени в потребителските нагласи и поведение. Основните промени засягат най-всеобхватно сектора с търговия на дребно. 

Потребителите

Повишаването на информираността на съвременния потребител е ключов момент при формиране на потребителското поведение. Интернет предоставя възможност на отделния клиент да купува от всяка точка на света, да сравнява стоки, цени и услуги. За да е успешен един търговец, трябва да предостави на широката аудитория привлекателно предложение за покупка и при възможност да добавя допълнителна стойност.

Търговски обекти

Все още в ролята на основен канал за продажби, физическите магазини и търговски обекти, остават предпочитан избор за повечето клиенти. За да се подобри клиентското преживяване и повиши ефективността на обекта и неговия оборот е необходимо непрекъснато подобрение. Чрез инвестиция в по-добро търговско оборудване и технологични иновации всеки търговец си гарантира успехи.

Гъвкавост и доставки

Търговията на дребно обхваща и канали, които помагат на потребителите да пазаруват активно дори от домовете си. Системата за доставки на стоки, предлага висока ефективност и гъвкавост в две посоки- получаване на пратки и обратното им връщане.

Събиране на данни и анализ

Доказаните практики за проследяване на потребителските пътеки и анализ на потребителското поведение, осигуряват:

  • По-високи резултати от продажба
  • По-големи размери на потребителските кошници
  • По-добро обслужване на клиентите и ефективност в търговските обекти

Много търговци на дребно търсят начини да модернизират своите търговски обекти, за да повишат приходите си. EGE Group предоставя иновативни, цялостни решения за изграждане на магазини за хранителни стоки и други търговски обекти - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза в зависимост нуждите и целите на клиентите.