Свържете се с нас

Блог

януари 09, 2023

Често срещани грешки, които допускат собствениците на магазини

Много от собствениците на магазини, допускат грешки, които водят до големи загуби, а понякога дори им костват бизнеса. Затова ако и вие управлявате търговски обект, прочетете следващите редове, за да си осигурите сигурност и спокойствие.

 

Неправилното обособяване на наличното пространство води до загуба на приходи, тъй като дори голям супермаркет може да бъде недостатъчно функционален ако наличното пространство не се използва максимално ефективно. Правилното оптимизиране на полезния обем в един търговски обект е ключов фактор за успехът на даден магазин. За да осигурява високи приходи, големината на пространството на търговския обект не са от значение ако той е оптимизиран правилното.

Пренебрегване на важността от качествени витрини и стелажи – Изборът на основните компоненти в търговският обект играе важна роля, защото от него зависят правилното позициониране и презентиране на стоката, нейното съхранение и енергийна ефективност в помещението. Като собственик на магазин, ако инвестирате в оптимизация на оборудване може да постигнете до 50% дневно увеличаване на стойността на потребителската кошница на вашите клиенти.

Хаотична подредба в магазина – различните зони в магазините съществуват с причина и следват определена подредба и последователност. Те имат за цел да представят стоката по най-благоприятния начин на потребителите, а разположението им цели клиента да не пропусне нито една зона по пътя към изхода.

Използването на неподходящи съоръжения в магазина може да затрудни достъпа до някои стоки, да повиши разходите за електроенергия и да отблъсне потребителите с претрупване и разхвърляне на стоки, презентиране в неподходящи витрини и съоръжения и др.

Пренебрегване на потребителското преживяване може да доведе до сериозен спад в приходите на търговския обект. За да се удовлетворят потребителските нагласи е необходимо магазинът да притежава разнообразие от стоки и услуги. Подходящите указателни знаци и табели, ориентират клиентите по-добре, а подредената, презентирана и съхранена стока увеличава стойността на потребителската кошница. Предлагането на уникални продукти, които могат да се открият само във вашият обект допринасят за високата посещаемост, а доброто обслужване подобрява потребителската удовлетвореност. Бързото обслужване в касова зона също е сред ключовите фактори.

Оптимизиране на работния процес - Работата с остарял софтуер и системи могат да доведат до забавяне на зареждането на стелажите и витрини със стока, лоша или липса на комуникация между служителите в обекта, както и забавяне на плащанията и обслужването в касова зона

Пренебрегване на доброто осветление в магазина – в театъра осветлението акцентира върху актьорите, а не върху цялата сцена. Различните зони и продукти се нуждаят от различен вид осветление, което да бъде насочено правилно. Специализираното осветление придава атрактивност и привлекателност на стоките. 

Светът на търговията е пълен с предизвикателства, възходи и спадове, затова е важно търговските обекти винаги да се стремят да са сред първите на пазара.