Свържете се с нас

Видеонаблюдение

 Видеонаблюдение за магазин е съвкупност от видеокамери за регистриране на видео изображения и събития със записваща система. Решенията от EGE Group се проектират и инсталират от специалисти съобразно площа и спецификата на обекта. Това доказано редуцира риска от кражби и респектира клиентското поведение.

Видеонаблюдение

Сигурно видеонаблюдение

 Видеонаблюдение за магазин е съвкупност от видеокамери за регистриране на видео изображения и събития със записваща система. Решенията от EGE Group се проектират и инсталират от специалисти съобразно площа и спецификата на обекта. Това доказано редуцира риска от кражби и респектира клиентското поведение.