Свържете се с нас

Машини за делене и оформяне на тесто

Професионални уреди за цялостен проект за изграждане на малка пекарна с цялото необходимо оборудване.

Машини за делене и оформяне на тесто

Професионално търговско оборудване за пекарна

Професионални уреди за цялостен проект за изграждане на малка пекарна с цялото необходимо оборудване.